Poznaj technologię

Technologia Wierceń Grawitacyjnych, wykorzystująca Wiertnicę Grawitacyjną MTM 1200, pozwala na całkowicie bezwykopową i całkowicie bezinwazyjną realizację sieci wodno-kanalizacyjnych w istniejącej infrastrukturze. Urządzenie w szczególności ma zastosowanie w przypadku konieczności wykonania prac pomiędzy istniejącymi studniami kanalizacyjnymi w gęstej zabudowie miejskiej. Stosowanie tej technologii wpływa na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska, mniejszą energochłonność robót oraz zmniejsza uciążliwość prac dla lokalnej społeczności.

miasto

Niewielkie wymiary urządzenia wiertniczego pozwalają na wprowadzenie go przez typowy właz studzienny DN600 i zainstalowanie w studniach DN1000, DN1200 lub DN1500.

wlaz

Wystarczy wyznaczyć i zabezpieczyć obszar objęty pracami przewiertu grawitacyjnego.

wiertnica wlaz

Realizacja sieci pomiędzy niestandardowymi studniami jest możliwa również poprzez zastosowanie przenośnej komory startowej oraz adapterów, w których będzie zainstalowana wiertnica

wiertnica w studni

Możliwy jest również montaż wiertnicy w studniach o niskiej wytrzymałości mechanicznej. Technologia wierceń grawitacyjnych pozwala na budowę sieci kanalizacyjnych w większości przypadków niezależnie od warunków gruntowych i głębokości. Obecność wód gruntowych również nie stanowi przeszkody. Precyzyjny system lokalizacji w połączeniu z innowacyjnym systemem sterowania głowicą pilotażową pozwala na wykonanie wiercenia z najwyższą możliwą dokładnością sięgającą 0,2%.

lokalizacja

Najczęściej Wiertnica Grawitacyjna wykorzystywana jest do wykonywania połączeń pomiędzy typowymi studniami DN1200, w gęsto zabudowanych aglomeracjach miejskich.

ZALETY TECHNOLOGII WIERCEŃ GRAWITACYJNYCH

 • komorą startową jest studnia (nowa lub istniejąca) DN 1000, DN 1200 lub większa.
 • prace mogą być wykonywane z typowych studni kanalizacyjnych, bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w istniejącą zabudowę, nawierzchnię.
 • możliwość realizacji prac wiertniczych z typowych studni bez konieczności ingerencji w otaczającą infrastrukturę.
 • maszyna wiertnicza umieszczana jest w studni przez typowy właz DN 600.
 • wykonanie kanału nie wymaga żadnych wykopów, praca rozpoczyna się i kończy w studni.
 • brak konieczności wykonywania komór startowych oraz ich odwodniania
 • możliwość montażu maszyny w studniach o dowolnym, niestandardowym kształcie oraz praca z wykopu przy pomocy mobilnej komory startowej lub/i adapterów
 • możliwość wykonywania prac ze studni startowej o niskiej wytrzymałości mechanicznej
 • możliwość pracy w studni uzbrojonej w elementy ograniczające przestrzeń bez konieczności ich demontażu
 • możliwe jest wykonanie przewiertu na głębokościach nawet powyżej 15m.
 • technologia pozwala na wykonanie kanału z dokładnością do 2‰ (w zależności od gruntu).
 • wrzeciono wiertnicy może pracować przy samym dnie i pod pokrywą studni.
 • wiercenie możliwe poniżej poziomu wody gruntowej. Dotyczy to całej trasy przewiertu również strefy wokół studni.
 • praca w gruntach o różnych klasach zwiercenia
 • stosowana technologia nie obniża zagęszczenia gruntu, a wręcz pozwala dogęścić strefę wokół układanej rury.
 • podczas wykonywania robót wiertniczych na czynnych kolektorach, nie ma konieczności blokowania przepływu  ścieków.
 • najwyższa skuteczność realizacji sieci kanalizacyjnych w porównaniu do innych dostępnych technologii

Ostatnie projekty realizowane z wykorzystaniem naszej technologii

Wdrożenie własnych wyników prac B+R celem rozpoczęcia produkcji oraz wprowadzenia na rynek innowacyjnej wiertnicy grawitacyjnej.

Zobacz więcej

Technologia Wiertnictwa Grawitacyjnego obejmuje również instalacje z rur PE. Jednym z takich projektów była budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na osiedlu Redłowo w Gdyni.

Zobacz więcej

Wykorzystując technologię wiercenia grawitacyjnego przy użyciu maszyny MTM 1200 wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej o średnicach 225 mm i 315 mm, każde o długości około 14 metrów.

Zobacz więcej